Gülzâr-ı Tasavvuf

Yazarı: Ertuğrul Seyhan

Yayın Yılı: 2005
224 sayfa
İthal Kağıt
13,5x21 cm
Karton Kapak
ISBN: 975-6799-19-6
Dili: Türkçe

Tasavvufî şiirlerden oluşmuş bir divandır.

İçinden bir bölüm

Dörtlük
Sözümüz gâh hakîkattan, gâh mecâzdandır.
Yazımız yâ lügattandır, yâ lügâzdandır.
Dervişiz biz, her makamdan çalıp söyleriz;
Bestemiz gâhi bûselik, gâh hicâzdandır.

Beyit

Kim ki olur sahib-i sırr-ı mektûm;
Saklar sırrı, olur dilsiz ve ketûm.

Hadis-i Serif

Kanaat eden, kavuşur çok izzete;
Hırsa kapılan ise düşer zillete.

Hiciv

AHVÂL-İ PERİŞÂNIMIZ

Yurtta nâdân çok, yazık ehl-i dil kalmadı.
Sakın demeyin “hâkim-i âdil kalmadı”

Nereye gitti âceb müeddeb insanlar;
Ham insan çok da, insan-ı kâmil kalmadı.

İtibarda hep ahlâksızlarla câhiller;
Bilgin çok, lâkin, ilmiyle âmil kalmadı.

Zora gelmiyor, herkes kolaya kaçıyor;
İlme rağbet yok, san’ata meyil kalmadı.

Herkes çalışır oldu devlet aleyhine;
Bu memlekette Nemrut çok, Halîl kalmadı.a