Sevgi Pınarından Hikmet Damlaları

Yazarı: Hasan Arslan

Yayın Yılı:
296 sayfa
İthal Kağıt
16x23,5 cm
Karton Kapak
ISBN:9756799021
Dili: Türkçe

Tasavvufî ve ahlakî şiirlerKavruldu ciğerim, ateş-i aşka,
Sağımı, solumu bilemez oldum.
Herkesin derdi var, bendeki başka,
Dosta vâsıl olup, gülemez oldum. Hasan, zikir eyle Hakk’ın zatını,
Âbid, şâkir olup, kıl salâtını,
Gece gündüz eyle münâcâtını,
Gaflet kalesini delemez oldum