Ahidnâme

Yazarı: Müstakimzâde Süleyman Sa’dettin Efendi

Hazırlayan: Mustafa Utku

Yayın Yılı: 2013
112 sayfa
İthal Kağıt
13,5x21 cm
Karton Kapak
ISBN:978-975-6799-65-9
Dili: TÜRKÇE

Ahidnâme, içerdiği 227 madde ile günümüz insanına, özellikle de ilim ve irşâd erbâbına uyması lazım gelen ölçüleri gösteren bir eserdir. Müslüman kişinin tutması gereken ahidleri tenbihlerle destekleyen ve faydalarını da açıklayan eserin günümüz insanına bir yol haritası olacağı inancındayız.