Emir Sultan Hz. Menkıbeleri

Hazırlayan: Mustafa Utku

Yayın Yılı: 2011
348 sayfa
İthal Kağıt
22,0x21,0 cm
Karton Kapak
ISBN:978-975-6799-56-7
Dili: TÜRKÇE

Emir Sultan el-Buhârî –kaddesallâhu sırrahu’l-âlî- hazretlerinin menkıbeleri ile alakalı eserleri bu çalışmamızda bir araya getirdik. Birinci bölümde Nimetullah Efendi rahimehullâh hazretlerinin telif ettiği Menâkıb-ı Emir Buhârî adlı eseri takdim ettik.

İkinci bölümde Hüsameddin Bursevî hazreterinin eserlerinden olan Zübdetü’l-Menâkıb ve Künyetü’l-Metâlib’inden seçtiğimiz bölümleri ve bazı menkıbeleri de sadeleştirerek çalışmamıza koyduk.

Üçüncü bölümde Emir Sultan hazretlerinden sonra irşâd makamına geçen Hasan Hoca hazretlerinin önemli tasavvufi bahisleri ele alan Müzilü’ş-Şükûk eserini de telif ettikleri Arapça’dan tercüme ederek takdim ettik.

Dördüncü bölümde ise Emir Sultan hazretlerinin kıdemli halifelerinden olan Lutfullah el-Karamânî hazretlerinin Cenâhu’s Sâlikîn ve Zemmü’l-Gâfilîn adlı eserini de Arapça aslından tercüme edip buraya alarak arz etmeye çalıştık.

Yine, kitabımızın giriş bölümünde İsmail Hakkı Bursevî hazretlerinin kabir ziyareti ve evliyanın kerametlerine dair iki yazısı ile Murada Erenler kitabımızdaki tevessül bahsini de buraya aldık.

Hattat Mahmut Şahin Bey’in birbirinden güzel istiflerini de kitabımızda bulabilirsiniz.